Saturday, 21. May 2011  ir  
داروی تو در خودت هست، اما آگاه نیستی و درد تو نیز از خودت است، اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی که با حروف...

داروی تو در خودت هست، اما آگاه نیستی و درد تو نیز از خودت است، اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی که با حروف و کلمات آن تمام پنهانها آشکار می شود.. امام علی (ع)

دانشمندان ماورالطبیعه معتقدند که جوهر اصلی تشکیل دهنده ی جسم انسان وتمام اشیا ء مادی و پدیده های روانی انرژی واطلاعات است.

به قول هاتف اصفحانی :

چشم دل باز کن که جان بینی             آنچه نادیدنی است آن بینی

دل هر ذره را که بشکافی               آفتا بش  در میان بینی

یکی از خواص انرژی در جهان این است که انرژی های مشابه خود را جذب می کنند به همین دلیل است که به هر چیزی که بندیشید پس از مدتی شاهد جذب خودش یا چیزی که با آن ارتباط دارد ، خواهید بود. آیا تا کنون پیش نیامده که به دوستی قدیمی بیندیشید و پس از مدتی او را در جای  ببینید  یا مدتی به چیزی اندیشیده باشید و یک نفر بدون اطلاع آن را به شما هدیه کند؟

اکثر مردم این وقایع یا حوادث مشابه را به حساب شانس و تصادف و یا تقدیر میگذارند . اما از حقیقت نامریی آن بی اطلاعند و نمی دانند که بر زندگی انسان تمامآ قانون حاکم است نه تصادف.

ذهن انسان مانند آهن ربا ست و به هر چیزی که فکر کند، همان را جذب می کند . حتی اگر خوشش نیاید چارلز فیمور میگوید:

بگوید چگونه فکر میکنید ،تا بگویم به چه بیماری های مبتلا میشوید ضمیر نا خود آگاه قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد . نمی فهمد که چه چیزی به نفع ماست و چه چیزی به ضرر ما. این کار وظیفه ی خود آگاه است . و نا خود آگاه پیامهای را که از طریق خود آگاه دریافت میکند، چشم بسته و با قدرت بسیار اجرا خواهد کرد . ضمیر ناخود آگاه فقط قدرت جذب دارد اما قدرت دافعه ندارد، بطور مثال شما میتوانید جسمی را با طناب به سوی خود بکشید اما نمی توانید آن را با طناب هل داده واز خود دور کنید . 

همیشه به آنچه دوست دارید و می خواهید فکر کنید و به ترس ها بیماریها ،مشکلات مالی، افسردگی و……. نیندیشید .بسیاری از مردم همیشه به مشکلات وترس های خود می اندیشند و دایمآ هم از گرفتاری خود ومشکلاتشان گله وشکایت می کنند .

انیشه مانند نور آفتاب است و تمرکز وتکرار آن مانند ذره بین عمل میکند افکار مداوم ومتمرکز شما قدرت آفرین همان انیشه ها را دارد.

ادموند اسپنسر میگوید

این ذهن ماست که ما را ثروتمند یا فقیر ،شاد یا افسرده و بد بخت یا خوشبخت می سازد.

این آیه را به خاطر بسپارید:

یقینآ خداوند آنچه را که درآسمانها وزمین است ،در اختیار شما قرار داده است.. تمام آنچه در اطراف خود می بینید و گمان میکنید که خودشان ایجاد شده اند باز تاب اندیشه های خودتان است.

امام علی (ع) میفرماید:

جهان هرکس به وسعت فکر اوست.

به قول مولانا

ای برادر تو همه اندیشه ای        ما بقی تو استخوان وریشه ای

گر بود اندیشه ات گل ،گلشنی    ور بود خار تو هیمه گلخنی

محراب

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.