Friday, 22. April 2011  ir  
ایت الله مهدوی کنی جمله ای گفت که خالی از لطف نیست بررسی کنیم و نشان می دهد واقعا حضور اسلام و ایران کنار...

ایت الله مهدوی کنی جمله ای گفت که خالی از لطف نیست بررسی کنیم و نشان می دهد واقعا حضور اسلام و ایران کنار هم ملازم و ملزوم هستند و به تنهایی هیچکدام مطبوع جامعه ایرانی نمی شوند.

ایشان گفت:

يك جوان ممكن است به اسم ايراني در يك راهپيمايي شركت كند اما وقتي خطر باشد خيلي از آنها فرار مي‌كنند؛ ولي وقتي پاي اسلام وسط باشد و به نام اسلام باشد با اعتقاد مي‌ايستند.

این جمله به حقی است فردا اگر جنگی شود ایرانیانی که ریشه اعتقادی و اسلامی قوی تر دارند می جنگند و یک ایرانی لائیک که مرگ را پایان زندگی می داند اولین کسی است که از جنگ می گریزد و در جنگ با عراق این اعتقادات بود که ارتش چند ساله به اغماء رفته ایران را احیاء کرد.

اگر جنگی شود مذهبی ها در خط اول جنگ هستند نباید عشق به ایران بهانه ای برای تحقیر و تضعیف اسلام و اعتقادات دینی شود.

هر دو لازم هستند. متاسفانه برخی عشق به ایران را ابزاری برای ضربه زدن به دین و دهن کجی به جمهوری اسلامی قرار دادند و این خطرناک است و برنامه ریزی شده است و اولین بخشی هم که آسیب می بیند همین ایران و فرهنگ ایران است چون حساسیتها را بالا می برد و موضوع سیاسی می شود. اکنون در مرحله تاریخی هستیم باید تعادل برادرانه را برای همیشه میان این دو مهم رعایت کنیم . راه و اندیشه رئیس جمهور پاسخگوی  این وضعیت است. خیلی جوانها به قول آیت الله کنی که انگیخته جریانات لیبرالیسم ملی هستند اگر جنگی شود اولین چیزی که فراموش می کنند ایران هست از اینرو ما به جوانان مذهبی مسلمان عاشق میهن و ایران بیشتر اعتماد داریم.

جمله جالب دیگر ایشان چشم اندازی از وضعیت سیاسی و دموکراسی آینده ایران هست و آنهم خیلی چشم انداز متعادلی است.

دبير كل جامعه روحانيت مبارز همچنين گفت: روحانيت نمي‌خواهد خودش را تحميل كند. نبايد هم تحميل كند. اين معنايش اين نيست كه هر چيز كه ما بگوييم مردم گوش كنند. در مصاديق انتخاب ما اين را نمي‌گوييم ولي مي‌گوييم روحانيت حضور داشته باشد؛ مشاوره‌اي، بحثي، صحبتي.

دیگر وقت آنست که حذف کردن  ها پایان یابد و همه در چهارچوب اصل مدارا و احترام و رعایت شان دینی و رعایت اصل عدالت اجتماعی( ضد سرمایه داری) وارد بازی دمکراسی شوند.

(چون سرمایه داری واقعا ضد انسانی و غیر انسانی است و نتیجه آن در آمریکا و جهان معلوم شده است)

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.