Saturday, 5. March 2011  ir  
امشب 5 مارس 2011 داشتم با خودم فکر می کردم اگر قریش طبق ادعای خود از تبار ابراهیم باشند و قریش معرب واژه  کوروش...

امشب 5 مارس 2011 داشتم با خودم فکر می کردم اگر قریش طبق ادعای خود از تبار ابراهیم باشند و قریش معرب واژه  کوروش باشد پس حتما باید میان ابراهیم و کوروش نسبتی یا رابطه ای با داستانی پیش آمده باشد. رفتم در اینترنت دیدم که بله! آنها همعصر بودند حتی با همدیگر دست دادند و روبوسی کردند. جدای از این تمام شعرای برجسته ایران میانه همه ابراهیم را براهیم زردشت نامیدند و رمز عجیب ناشناخته ای میان ابراهیم و زرتشت وجود دارد که کشف نشده است. ولی نام پدر ابراهیم اذر بوده که در قرآن آمده و نامی ایرانی است. مسلما ابراهیم عرب نبوده و کلدانی تبار بوده و زادگاه او در منطقه کرد نشین ترکیه امروزی و ایران دیروزی بوده است.

اینکه ابراهیم و دوالقرنین بهم ربط دارد و در تاریخ ذوالقرنین به حج رفته و ابراهیم مهرابه همان کعبه مهرپرستان را بازسازی کرده کمی عجیب به نظر می آید. احتمالا کعبه داران قوم قریشی با ایرانی ها نسبتی دارند.

مشابه این حالت هم در حدیثی از پیامبر شنیدم که گفت من خورشید علی ماه زهرا زهره است. بعد این حدیث گفتم حتما باید رابطه ای میام زهرا و آب باشد که دوستان گقتند بله آب مهر حضرت زهرا هست و زهره در ایران باستان آناهیتا فرشته موکل آب است..

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.