Sunday, 14. November 2010  ir  
الله پیش از حضرت محمد(ص) هم وجود داشت چراکه پدر حضرت محمد(ص) عبدالله نام داشت. او تنهای خدایی در میان اعراب بود که پیکر...

الله پیش از حضرت محمد(ص) هم وجود داشت چراکه پدر حضرت محمد(ص) عبدالله نام داشت. او تنهای خدایی در میان اعراب بود که پیکر نداشت و توانست همه خدایان پیکره دار را از خانه خود بیرون بریزد. حضرت محمد(ص) مانند زرتشت (درود)خدایی جدیدی را نشناساند بلکه یکتایی خدایی را دوباره به اثبات رساند.


می گویند کعبه روزگارانی مهرابه مهرپرستان بوده است که بدست ابراهیم آریانژاد(کرد کرمانج) (نام پدرش آذر که یک نام ایرانی است) به فرمان خداوند بازسازی شده است. میان الله و یکی بودن آن با پروردگار آریایی ها نیز گویا رازی نهفته است.
بسیاری از مورخان و دانشمندان و شاعران بزرگ ایرانی دوره اسلامی به طرز اسرار آمیزی ابراهیم را همان زرتشت دانسته اند.این هم کعبه زرتشت که چند جوان میهن پرست ایرانی به شوخی یه سمتش یه سوی خدا دعا می کنند. به خاطر وجود چنین ساختمان های باستانی در ایران حدس زده می شود کعبه ریشه و معماری ایرانی دارد و احتمال مهرابه بودن آن زیاد است. حضرت ابراهیم کلدانی ایرانی تبار آن را ساخته و ذوالقزنین (کوروش)هم بر پایه روایات اسلامی به زیارتش رفته است.


Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.