Friday, 28. January 2011  ir  
از وبلاگ دست نوشته های یک جادوگر ” كاترين پاندر ” اين روش رو دعاي عارفانه مي نامه.” اما كورتيس هاپكينز” معلم بزرگ ماوراالطبيعه...

از وبلاگ دست نوشته های یک جادوگر

” كاترين پاندر ” اين روش رو دعاي عارفانه مي نامه.” اما كورتيس هاپكينز” معلم بزرگ ماوراالطبيعه كه در متافيزيك، ” آموزگار آموزگاران ” ناميده مي شه ، اين شيوه را در كلاسهاي خود مي آموخت. او كه يكي از بزرگترين اساتيد بود به اين شيوه تاكيد داشت. او شاگردان بزرگي در متافيزيك تربيت كرد كه همگي بر اين شيوه تاكيد داشتند. ” خانواده ي فيلمور” كه بنيانگذار نهضت وحدت، نهضت علوم ديني و نهضت علوم الهي هستند، از شاگردان او بودند. ” دكتر ه.ب.جفري ” هم كه از شاگردان او بود، در كتابش ” تعاليم عرفاني” بر اين شيوه ي دعا تاكيد كرده است. بسياري از اساتيد ماوراالطبيعه اين شيوه را بسيار موثر دانسته اند.

” كتاب مقدس ” هم درباره ي بيداركردن قدرت فرشتگان، در وقت نياز، آيات بسيار دارد. در آيه ي چهلم از باب بيست و چهارم ” سفر پيدايش ” ابراهيم وعده داده است : ” يهوه كه به حضور او سالك بوده ام فرشته خود را با تو خواهد فرستاد و سفر تو را خيريت اثر خواهد گردانيد. “

در قران مجيد گفته شده براي انسان فرشته هايي خلق شده اند كه او را از شش جهت محافظت مي كنند.از راست، چپ، جلو، عقب، بالا و پائين. (وقتي اين فرشته ها خلق شده اند تا از ما محافظت كنند

پس حتما” راهي هم براي گفتگو با آنها و صدا زدنشان هست! )

همه ي اديان و فرهنگها به انسان آموخته اند كه كلام او قدرت اوست. بسياري از تعاليم، به قدرت ويژه ي كلمات پي برده اند. چيني ها چنان نسبت به كلام مكتوب توجه ويژه نشان مي دادند كه مي گفتند نبايد كاغذي را كه چيزي روي آن نوشته شده، پاره كرد يا نسبت به آن بي حرمتي روا داشت، حتي اگر آن كاغذ ديگر به درد نخورد. يونانيان مدتها بر اين اعتقاد بودند كه كلام داراي قدرتي كيهاني است، و انسان مي تواند با كلام هر كار كه مي خواهد بكند : بنا سازد يا ويران كند.

كتاب مقدس با اين جمله شروع مي شود : ” در ابتدا تنها كلمه بود و كلمه خدا بود! “

 تمرين : براي بيدار كردن اين شيوه ي ويژه ي عشق ( نامه نوشتن به فرشته ها )، اغلب به وعده ي خدا كه در مزمور نوشته شده ، بينديشيد و آن را با خود تكرار كنيد.  : ” هيچ چيز بدي بر تو واقع نخواهد شد و بلايي نزد خيمه ي تو نخواهد رسيد. زيرا كه حضرت اعلي فرشتگان خود را درباره ي تو امر خواهد فرمود تا در تمامي راههايت تو را حفظ نمايند. ” ( مزمور نود و يكم _ 10 و 11)

_ “دعاي عارفانه ” يا ” نامه نوشتن به فرشته ” چه فوايدي دارد؟

“نامه به فرشته ” كه دعايي نهانيست، مي تواند در زندگي خودتان و ديگران معجزه ها و شگفتيهاي عظيمي به وجود آورد.اين شيوه به سرعت به انديشه هايتان نظم الهي مي بخشد و شما را از برخوردهاي غير لازم و نگرانيها نجات مي دهد.در روابطتان با ديگران شگفتي به وجود مي آورد و دشمنان را به دوست تبديل مي كند و شما را به سوي توانگري و ثروت سوق مي دهد.

اگرنمي توانيد با كلام كسي را متقاعد كنيد كه رفتارش را تغيير بدهد، اگر با همسر، دوست، پدر و مادر ، همسايه، رئيس يا هر كسي مشكل داريد، اگر كسي كه به شما مقروض است پولتان را نمي دهد، اگر از رفتارهاي كسي عصبي مي شويد اما نمي توانيد او را كه خطا مي رود، به مسير درست هدايت كنيد وهزاران اگر ديگر، بدانيد كه راه حل مسئله ي شما اينجاست.

استادي داشتم كه مي گفت حرف حق را بايد فقط يك بار به افراد بگوئيد، بعد از آن بايد از طريق نامه دادن به فرشته ي آنها بخواهيد كه به حرفتان گوش بدهند. زيرا با اين شيوه شما با خداي درون فرد مورد نظر ارتباط برقرار مي كنيد.

براي برآورده شدن هر آرزويي مي شود به فرشته هاي خودمان يا ديگران نامه بنويسيم و از اين قدرت جادويي كه خدا براي محافظت ما آفريده، استفاده ببريم. واژه ي فرشته يعني فرستاده ي خدا. هر گاه ديديد از شكستي به شكست ديگري رهسپاريد، يا هر گاه كه وسوسه مي شويد خودتان را به باد انتقاد و ملامت بگيريد، حتما” به فرشته ي خودتان نامه بنويسيد.

 _ چگونه بايد به فرشته درون نامه نوشت؟

اين شيوه ي ويژه ي عشق را مي توانيد به صورت پنهاني و با استفاده از كلمات به كار گيريد. كلمات راستين مثل فرشته ها هستند. كلمات راستين زنده اند و سرشار از نيكي و موهبت.از اين رو، نيكي و موهبت به بار مي آورند. اما شيوه ي به كار بردن اين كلمات براي آفرينش ثمرات فرشته آسا  اين است كه بايد به شخص مورد نظرتان بينديشيد و به فرشته يا ضمير برتر ( باطن معنوي ) او نامه بنويسيد.

با نامه نوشتن به فرشته ي شخص مورد نظر، در انديشه هايي كه نسبت به او داريد،  اعتقاداتي هماهنگ ايجاد مي كنيد و ذهن نيمه هشيار شما اين احساس هماهنگي را به سوي او مي تاباند. همچنين ضمير برتر معنوي او را زنده مي كنيد و به يادش مي آوريد.چون كلام حقيقت به تحرير در آيد، بر مسند قضاوت آن شخص مي نشيند. پس ، از موانع عاطفي نظير غرور و خودپرستي و تكبر و خودفريبي و مشاجرات عقلاني در مي گذرد و در ذات خداگونه ي او ، نفوذ مي كند.

 _ براي هر خواسته و آرزو بايد به كدام فرشته نامه نوشت؟

 

براي هر خواسته و آرزو ، بايد به فرشته ي آنچه كه مي طلبيد، نامه بنويسيد. اگر براي خودتان يا ديگري حمايت مي خواهيد، به فرشته ي حمايت نامه بنويسيد. اگر جوياي سلامت هستيد، به فرشته ي شفا نامه بنويسيد، اگر خواهان محبت هستيد، به فرشته ي عشق، اگر ازدواج مي خواهيد، به فرشته ي زناشويي.فرشته ها بسيارند : فرشته ي هماهنگي، فرشته ي شادماني، فرشته ي خرد و فرزانگي، فرشته ي هدايت و راهنمايي، فرشته ي ثروت و توانگري، فرشته ي فهم و شعور، فرشته ي رشد و كمال معنوي، يا هر فرشته اي كه در اين لحظه به او نياز داريد.

اگر براي فرشته اي نامه نوشتيد و به نتيجه نرسيديد، خوب دقت كنيد شايد بايد نامه را خطاب به فرشته ي ديگري بنويسيد.

فراموش نكنيد همانطور كه مي توانيد به فرشته ي ديگران نامه بنويسيد مي توانيد به فرشته هاي خود هم نامه بنويسيد.

“پاندر ” مثالهاي بي نظيري درباره ي نوشتن نامه به فرشته در كتابهايش دارد كه من چند تا از آن را بر ايتان مي نويسم.

مثال : بازرگاني از آلمان گفته به محض نوشتن نامه به فرشته ها، نخست در درون اون دگرگونيهايي پديد آمده و سپس اين دگرگونيها در اوضاع و شرايط زندگيش پديدار شده اند. او گفته از راههاي ديگر دعاهايم مستجاب نمي شد اما اين شيوه ناگهان همه ي دعاهايم را برآورده كرد.

مثال : يك كارشناس كه مهارت تخصصي خوبي داشته ، هميشه از وضع ماليش كه تعريفي نداشته، ناراحت بوده  تا اينكه براي فرشته ي ثروت و توانگري خودش نامه مي نويسد و بهبود اين وضع را از او مي خواهد. او در نوشتن نامه ، سماجت مي كند تا اينكه حقوقش دو برابر مي شود و كارش گسترش مي يابدو بعد از سه سال چنان توانگر مي شود كه مي تواند خودش را باز نشسته كند و به كار مورد علاقه اش كه سفر به اقصي نقاط دنيا بوده بپردازد!

مثال : خانمي كه از شوهرش جدا شده بود ، دلش مي خواست بچه ها را از شوهرش بگيرد اما مرد كه با او سر لج افتاده بود، به هيچ صورت قبول نمي كرد و زن از پس مخارج بچه ها هم بر نمي آمد. زن مدتها براي فرشته ي درون شوهرش نامه نوشت. چندي نگذشت كه شوهرش نه تنها پذيرفت كه بچه ها را به او بدهد، بلكه مخارج آنها را هم به عهده گرفت و مبلغ قابل توجهي هم به خود زن هديه داد!

زن مي گويد اين رفتار شوهرم كه بي سابقه بود، مثل معجزه بود و من آن را مديون نامه نوشتن به فرشته ي درون شوهرم هستم!

 مثال :بانويي كه با رئيسش به شدت مشكل داشت شروع كرد به نوشتن نامه براي فرشته ي درون رئيسش. رئيس بلافاصله او را اخراج كرد! اما زن اين رويداد را به فال نيك گرفت و گفت : حتما” نامه به فرشته براي او بركت بزرگتري به همراه دارد.هفته ي بعد او شغلي بسيار پردرآمد تر و دلچسب تر در شهر مورد علاقه اش يافت! ( بنابراين بدونيد كه نامه به فرشته درست مثل فرا خواندن طرح الهي مي باشد و مي تواند تغييراتي بزرگ به وجود بياورد كه در ظاهر و در ابتدا ممكنه فكر كنيد به سود شما نبوده اما خيلي زود مي بينيد كه خير بزرگتري برايتان به ارمغان آورده! )

 مثال : شخصي وانتي نو مي خرد اما آن را از جلوي گاراژ از او مي دزدند. او به جاي ناراحت شدن شروع مي كند به فرشته ي دزد نامه نوشتن و از او مي خواهد كه وانت را كه تنها سرمايه ي اوست، به او برگرداند. چند روز بعد دزد به او تلفن مي زند و مي گويد كه وانتش در حومه ي شهر است و سالم است و فقط كمي گلگيرش آسيب ديده كه پول آن را هم بيمه مي دهد! با هيچ راهي غير از نامه نوشتن به فرشته ي دزد نمي شد اين وانت را به اين سرعت پس گرفت!

 مثال : مردي بازرگان دوستي داشت كه در بيمارستان بستري بود و پزشكان از ادامه ي زندگي و بهبودش قطع اميد كرده بودند. دوست مرد به امور ذهني باور نداشت بنابراين مرد خودش شروع كرد به فرشته ي سلامت و فرشته ي شفاي دوستش، نامه دادن! دوست او ناگهان بهبود يافت و دفعه ي بعدي كه مرد با او تماس گرفت، چنان بهبود يافته بود كه دوباره سر كار مي رفت! ( بنابراين در مورد كساني هم كه به نامه دادن به فرشته ها اعتقاد ندارند ، مي توانيد اين شيوه را به كار ببريد و كمكشان كنيد.اما بسته به ميزان و قدرت انرژي و باور شما ، زود يا دير پاسخ مي دهد! )

 مثال : زني كه به خاطر الكلي بودن همسرش از او جدا شده بود، با شيوه ي نامه نوشتن آشنا شد. شوهر او، دوازده سال بود كه با او و تنها پسرشان تماس نگرفته بود. زن دلش مي خواست پسرش بتواند طعم پدر داشتن را تجربه كند بنابراين شروع كرد براي فرشته ي همسرش نامه نوشتن. دو ماه بعد، همسرش بعد دوازده سال با او تماس گرفت و گفت مي خواهد براي پسرش پدري كند! جالب تر اينكه دقيقا” از دو ماه قبل يعني همان زماني كه زن نامه نوشتن براي فرشته ي درون مرد را آغاز كرده بود، مرد الكل را كنار گذاشته بود! اين يك معجزه بود چون مرد از چهارده سالگي الكلي شده بود. زن مي گويد : آرزو دارم همه ي مردم دنيا شيوه ي نوشتن نامه به فرشته ي درون آدمها را بياموزند چون اگر همه آن را به كار ببندند، دنيا بهشت مي شود!

مثال : خانمي مي گويد با نامه نوشتن به فرشته ي خودم توانستم به راحتي ده كيلو وزن كم كنم در حالي كه با هيچ روشي موفق به اين كار نمي شدم!

مثال : بانويي بازرگان گفته ناگهان پي بردم كه بر ضد من پرونده اي غير منصفانه تشكيل شده و مي خواهند من را مورد پيگرد قانوني قرار بدهند. قرباني شرايطي شده بودم كه شخص ديگري آن را به وجود آورده بود، اما من متهم شده بودم كه اين وضع را به وجود آورده ام. من شروع كردم به نوشتن نامه به فرشته ي اين وضعيت و از او خواستم كه به سرعت و در كمال آرامش ، به اين مشكل فيصله بدهد. ناگهان همه چيز آرام شد و پرونده حل شد و بيگناهي من به اثبات رسيد بي آنكه من هيچ تلاش مضاعفي كرده باشم. ( بنابراين وقتي مسئله اي وجود داره مي تونين به فرشته ي اون وضعيت نامه بنويسيد و از اون رهايي رو بطلبيد.)

 خوب! من براتون مثالهاي زيادي آوردم تا بيشتر با شيوه ي نامه نوشتن به فرشته آشنا بشين فقط فراموش نكنيد كه:

1 _  بر اساس باورتان به شما داده خواهد شد.

2 _ بايد از غر غر و شكايت دست برداريد و كاملا” كلامتون رو كنترل كنيد نه اينكه نامه بنويسيد اما هنوز بر زبانتون كلماتي رو بياريد كه مانع تحقق آرزوتون ميشه.

3 _ زمان انجام شدن هر آرزو بعد از نوشتن نامه به خود اون شخص بستگي داره. مسلما” كسي كه كلام و فكرش رو كنترل نمي كنه نمي تونه به سرعت كسي كه كلام و فكرش رو كنترل مي كنه به نتيجه برسه. اما در هر حال در نوشتن نامه سمج و پيگير باشين. شايد وقتي به فرشته ي ديگران نامه مي نويسيد ، احساس كنيد كه فورا” نتيجه اي عايدتان نمي شود. بايد صبر كنيد ، و به نامه نوشتن ادامه بدهيد. زيرا ناگهان همه چيز عوض مي شود. دگرگونيها پديد مي آيند و آنچه كه مقدر و پايان نيافتني به نظر مي رسد، به سرعت و آساني از ميان بر مي خيزد. اينقدر به نوشتن نامه به فرشته ادامه بديد تا به نتيجه ي دلخواه برسيد.

سيستم آرزوها هم بر اين شيوه تاكيد داره.

قانون  پنجاه و هفت سيستم آرزوها :براي برآورده شدن هر آرزو، ازفرشته ي مربوط به آن كمك بطلبيد.

 

فرا خواندن فرشته ي نگهبان  : همه ي ما فرشته اي داريم كه نگهبان ماست!

 فرهنگ ماورا الطبيعي كتاب مقدس مي گويد : ” كار فرشته ها نگهباني و هدايت و حمايت از نيروهاي طبيعي ذهن و تن است ، زيرا آينده ي انسان كامل را در خود نهفته دارد. “

” اما كورتيس هاپكينز ” مي گويد :”فرشته ي حضور او همواره همراه آدمي است. اين رهبري والا ، ميراث هر انسان است. لازم نيست از روزهاي پرخطر يا از شرايط پر شرر بهراسد، اگر مي داند كه فرشته ي حضور پيشاپيش او راه مي رود و از او دفاع مي كند و او را به مقصد مي رساند. “

به هنگام دشواريها به خود بگوئيد : “از هيچ چيز نمي ترسم. فرشته ي نگهبانم پيشاپيش من گام بر مي داردو راهم را هموار و كامياب مي گرداند. ” هنگامي كه ديگران هم با مشكل مواجه هستند، همين را براي آنها بگوئيد.

مثال : بانويي بازرگان مجبور بود براي خريد كالايي به خارج شهر برود، او بايد ساعتها در مه و باران، در كنار شوهر بيمارش كه نمي توانست او را در خانه تنها بگذارد و بناچار بايد او را هم همراه مي برد، رانندگي كند. دوستش به او كلامي را گفت كه او هم آن را براي خود تكرار كرد .او به خود گفت :” از چه مي ترسي؟ فرشته ي نگهبانت با تو خواهد بود. ” پس از سفر زن به دوستش گفت :” انگار واقعا” در تمام سفر فرشته اي همراهمان بود. همين كه از شهر بيرون رفتيم باران بند آمد و هوا آفتابي شد.حال شوهرم بسيار خوب بود و پرسود ترين سفر كاريم بود! “

مثال : خود من تجربه اي مشابه اين داشتم. سفري طولاني و گردشي به اصفهان و شيراز و يزد در پيش داشتيم و همه جا باراني و به شدت سرد بود. هواشناسي اعلام كرده بود كه هوا خراب خواهد بود. اما ما فرصت نداشتيم كه سفرمان را به زمان ديگري موكول كنيم. ما مدام فرشته ي نگهبان را صدا مي كرديم و از او بهبود شرايط آب و هوايي را مي خواستيم تا مانع خراب شدن سفر ما و تلف شدن وقتمان  بشود.

 شايد باور نكنيد اما در كل سفر كه سه هفته بود حتي يك روز هم هوا بر خلاف ميل ما نبود. باور كنيد حتي از خود مردم شهر مي شنيدم كه متعجب بودند. هر شب اخبار اعلام مي كرد كه هوا خرابتر مي شود. صبح كه بيدار مي شديم همه جا پر از ابرهاي سياه بود اما به محض اينكه ما پايمان را از هتل بيرون مي گذاشتيم آفتاب مي شد. به ياد  دارم كه يكبار كه مي خواستيم سه ساعتي را در هتل بمانيم و استراحت كنيم ، من گفتم حالا اگر قرار است باد بوزد، و باران پر بركت ببارد عيبي ندارد ، اما فقط براي همين سه ساعت!  پايمان را كه د اخل هتل گذاشتيم، آسمان تيره و تار شد اما به محض اتمام سه ساعت، زماني كه ما مي خواستيم براي گردش بيرون برويم، همه چيز آرام گرفت! جالب تر اينكه به محض خروج ما از هر شهري، باد و باران شديد شروع مي شد و اين قضيه من و همسرم را به شدت متعجب و شكرگذار كرده بود! آن وقت براستي باور كردم كه انسان مي تواند به لطف خدا،به باد و باران و آسمان حكم براند به شرط اينكه خودش و لطف خدا را باور كند!

تمرين : پيش از سفر يا گام گذاشتن در راهي تازه يا آغاز كاري نا آشنا و وضعيتي دشوار، تكرار عبارتهاي زير به شما كمك مي كند : ” فرشته ي حمايت الهي پيشاپيش من گام بر مي دارد تا از هر گونه تجربه ي منفي و ناخوشايند بر حذر بمانم. ” و تكرار كنيد : ” فرشته ي حمايت الهي پيشاپيش من گام بر مي دارد و راهم را هموار و آماده مي كند. ” شايد آنچه در كتاب مقدس نوشته شده كه ملاكي نبي گفت: ” اينك رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد كرد .” منظور همين بوده است! پس قبل از هر سفر و قبل از شروع هر كار فرشته تان را پيشاپيش بفرستيد تا همه چيز را مهيا كند!

مثال : پاندر از خودش مثال مي زند و مي گويد وقتي قرار بود براي سخنراني به سفر بروم ، نامه اي به فرشته ي ثروت و توانگريم نوشتم و از او خواستم تا پيشاپيش من گام بردارد و راهم را سرشار از كاميابي و توانگري كند. پاندر مي گويد در اول سفر مدام با كساني روبرو مي شدم كه به محض شنيدن حرفهايم، هداياي نفيس و چكهاي هنگفت به عنوان عشريه به من مي پرداختند. در سفرهاي قبل بايد خرج سفر را خودم متحمل مي شم اما آن بار آنقدر پول و هديه دريافت كردم كه سابقه نداشت! براستي انگار فرشته ي توانگري داشت پيشاپيش من قدم بر مي داشت!

رافائيل يا فرشته ي شفا :

 

يهوديان قديم، رافائيل( رفائيل ) را فرشته ي شفا مي دانستند. شما هم به هنگام نياز به فرشته ي شفا مي توانيد بگوئيد يا بنويسيد : ” اي رافائيل! اي فرشته ي شفا! اينك به اينجا بيا! “

مثال : اين يك داستان واقعيست! سالها پيش در روزنامه هاي انگلستان داستان زني نوشته شد كه سالها از بيماري ريوي عذاب مي كشيد و در حال مرگ بود. پزشكان مدتها بود كه از او قطع اميد كرده بودند. خويشاوندانش كنار او بودند. زن نفس آخر را كشيد اما چند لحظه بعد ناگهان نفس عميقي كشيد و صاف در بسترش نشست و گفت : ” بله. گوش مي كنم. چه كسي صحبت مي كند؟ ” حاضران در مجلس همه اذعان كردند كه ما بالاي سر او فرشته اي را ديديم كه گفت : ” رنجهايت پايان پذيرفته است. برخيز و گام بردار.” زن انگار ناگهان بهبود يافت! پيراهنش را خواست و آن را پوشيد و از جا بلند شد. به اتاق ديگر رفت و غذاي جامد خواست.همه منقلب شدند چون ماهها بود كه او نتوانسته بود از جا بلند شود و ماهها بود كه جز مايعات چيزي از گلويش پائين نرفته بود! دكترها همه تائيد كردند كه ذره اي از بيماري در بدن او ديده نمي شود! زن گفت كه او از فرشته ي شفا كمك طلبيده و فرشته به او گفته شفا به او برگردانده شده تا او هم به شفاي بيماراني كه در دهكده اش بودند،كمك كند! از آن پس او مشغول دعا براي بيماران دهكده اش شد و مدام فرشته ي شفا را براي كمك به آنها مي طلبيد و به ديگران مي آموخت كه فرشته ي شفا را به كمك بطلبند!

دوست دارم در اينجا به عنوان هديه اين را هم به شما بگويم كه اگر سوال خاصي از خدا داريد ، به فرشته ي جبرائيل كه پيام آور اوست نامه بنويسيد! و براي باز شدن درهاي رزق و روزي به فرشته ي ميكائيل كه وظيفه اش تقسيم رزق است نامه بنويسيد! خداوند فرشته ها را بيهوده نيافريده است. آنها براي عبادت كردن آفريده شدند و براي انجام اوامر خدا. اما همين فرشته ها به فرمان خدا به آدم سجده كردند و برتري او را پذيرفتند پس چرا آنها را صدا نمي زنيد؟!

فقط فراموش نكنيد كه آنها واسطه هاي فيض هستند و منشا فيض فقط و فقط و فقط خداست.

 

مكاشفه :

من در يک مكاشفه ي زيبا، به چشم خودم ديدم كه فرشته ها مسئول انجام اموري بودند كه به انسانها مربوط بود.

در آن مكاشفه ي بسيار عجيب ، مكاني را ديدم كه در آن فرشته هاي بسيار مشغول تقسيم روزي آدمها بر اساس فرمان خدا بودند. خيلي زيبا بود! همه مثل افراد يك كارخانه به شدت مشغول كار بودند! از همه جالب تر اينكه روي ديوارهايي كه مي دانستم سرنوشت هر آدم روي آن نقش بسته، چيزهايي مي چسباندند! براي بعضي ها تصوير متحرك كعبه ( در ابعاد كوچك) مي چسباندند و براي بعضي ها تصوير متحرك و كوچك شده ي كربلا يا حرم امام رضا و براي بعضي ها هم تصاويري از امامزاده ها يا حتي مقبره ها و جاهايي كه من نمي شناختم. فقط مي  دانستم هر تصويري كه بر روي سرنوشت كسي گذاشته مي شود ، آن فرد در آن سال به زيارت آن مكان خواهد رفت! يكي از شگفت انگيز ترين مكاشفاتم بود كه من را به شدت تحت تاثير قرار داد!

خوب!حالا به اين چند نكته خوب توجه كنيد :

نكته _ هرگز از فرشته ي خود يا فرشته ي ديگري نخواهيد به درخواستهايي توجه كند كه موجب آزار يا آسيب كسي مي شود. فرشته كه چون ضمير برتر خود ماست، به چنين تقاضاهايي وقعي نمي نهد و پاسخ مثبت نمي دهد! اما بدخواهي شما به سرعت برايتان كارمايي تلخ در پي خواهد آورد!

نكته _ هرگز در نامه نوشتن به فرشته، چيزي را كه متعلق به ديگريست و حق الهي شما نيست نطلبيد زيرا باز هم كارماي بدي در پيش خواهد داشت. به جاي چنين خواسته اي، چيزي برتر از آن را بطلبيد كه در جهت خير و صلاح همگان باشد.

نكته_ اگر براي فرشته اي نامه مي نويسيد اما پاسخ نمي گيريد، دقت كنيد شايد بايد به فرشته ي ديگري نامه بنويسيد. برايتان مثال ميزنم. مردي هر روز به فرشته ي توانگري در درونش ،نامه مي داد اما پاسخ نمي گرفت. او در ته وجود فقط به پول بيشتر فكر مي كرد نه توانگري ( كه شامل پول بعلاوه ي چيزهاي ديگر مي شود.) بالاخره تصميم گرفت با خودش و فرشته اش صادق باشد. بنابراين براي فرشته ي پول و ثروت نامه نوشت و به صراحت چيزي را كه مي خواست ، طلبيد. و اين بار فوري به استقلال مالي اي كه مي خواست، دست يافت.

نكته _ اگر هنوز نتوانسته ايد به سلامت و ثروت يا روابط انساني دلخواهتان دست يابيد و مسايل و مشكلاتتان را حل كنيد، به فرشته ي رهايي و آزادي نامه بنويسيد. نامه نوشتن به فرشته ي رهايي و آزادي بسيار موثر است. خود كاترين پاندر مي گويد وقتي نمي توانسته خودش را از دست كساني كه از او سواستفاده مي كردند رها كند و نوشتن نامه به فرشته ي آن افراد به نتيجه نمي رسد، براي فرشته ي رهايي و آزادي نامه مي نويسد و از او ياري مي طلبد. چندي نمي گذرد كه آزادي تازه اش كه براي همه خير و صلاح در بر داشته و بركت و نعمتي براي جميع آنها بوده از راه مي رسد. به قول پاندر ” مصلحت  و موهبت فرد، مصلحت و موهبت جمع بود. “

شيوه ي نامه نوشتن به فرشته :

اين دو چيز حتما” بايد در نامه ي شما قيد بشود.

1_ به فرشته ي ……. در ……..( نام خودتون يا شخصي را كه مي خواهيد براي فرشته ي او نامه بنويسيد را قيد كنيد.)

2 _ براي اين اوضاع و شرايط ياري مي طلبم:……..

3 _ تشكر از آن فرشته و شكر خدا براي اينكه آن خواسته را به انجام مي رساند.

در پايان حتما” نامه را بسوزانيد تا به انرژي برتر تبديل بشود. بعضي ها به اين سوزاندن تاكيد نكرده اند اما بيشتر اساتيد ماورا الطبيعه تاكيد كرده اند كه حتما” اين نامه را بسوزانيد و خاكستر راهم دور نريزيد بلكه در راه آب ( مثل مجراي آب سينك آشپزخانه كه در آن ظرف مي شوئيد) بريزيد.

نكته ي مهم : بسياري از عارفان معتقدند كه پانزده ، شماره اي است كه اوضاع و شرايط مخالف و دشوار را از سر راه آدمي بر مي دارد. بنابراين براي سود جستن از قدرت جادويي اعداد مي توانيد در نامه تان 15 بار اين جمله را بنويسيد. ( اما بعضي از استادان ماورا الطبيعه روي تعداد نوشتن تاكيدي نكرده اند.)

مثال : فرض مي كنيم شما از فردي به نام ” كوشا” طلبي مالي داريد اما او قرض خود را نمي پردازد. در اين صورت بايد اينگونه نامه بنويسيد :

به فرشته ي پول در آقاي كوشا : تو را تقديس مي كنم و خدا را سپاس مي گذارم كه به سرعت اين مشكل مالي را برطرف مي كني و من فورا” تمام اين پول را كه  … ريال است، از راه عالي دريافت مي كنم.

سپس آن را بسوزانيد.

از وبلاگ دست نوشته های یک جادوگر

 

Ahura Mazda

No comments so far.

Be first to leave comment below.